I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.destylatorymiedziane.pl (zwany dalej Sklepem) umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Zakup w Sklepie (zamówienie towaru) oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

3. Sklep prowadzony jest przez firmę XXX s.c. M. Blaszke, P. Celiński z siedzibą: ul. Jana Kiepury 20/45, 20-838 Lublin NIP 7123284412.

Sprzedaż stacjonarna prowadzona jest pod adresem Motycz 21A, 21-030 Motycz. 

4. Adres do korespondencji ze Sklepem: XXX s.c., Motycz 21A, 21-030 Motycz. Adres e-mail: info @ destylatorymiedziane.pl

5. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Dane są przekazywane dobrowolnie. Dane osobowe użytkownika - Zamawiającego podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami. Baza danych sklepu została zgłoszona do GIODO.

6. Zasady ochrony danych osobowych na stronach Sklepu dostępne są w sekcji Zasady Ochrony Danych Osobowych

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1.Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach Sklepu.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia. Nr telefonu będzie podany również firmie kurierskiej. Kurier może, lecz nie jest zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez klienta numer telefonu, celem potwierdzenia miejsca dostawy i/lub umówienia się z odbierającym.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy - będą traktowane jako złożone następnego dnia roboczego.

4. Szczegół odnośnie wysyłki zamówionych przedmiotów znajdują się w zakladce "Płatności i wysyłka" dostępnej na stronie  internetowej Sklepu. Wysyłka przedpłaconych zamówień za kwotę  powyżej 500zł jest darmowa na terenie Polski, wysyłka pobraniowa oraz międzynarodowa jest dodatkowo płatna niezależnie od kwoty zamówienia. Zamówienia wysoce nietypowe (t.j. na przedmioty spoza katalogu produktów Sklepu) wysyłane są wyłącznie po przedpłacie na wskazane konto Sklepu. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego. Sklep zastrzega sobie możliwość chwilowego zawieszenia usług Sklepu dla celów konserwacyjnych, aktualizacji danych, bądź też innych powodów wynikłych z zaistniałej sytuacji uniemożliwiających prawidłowe działanie Sklepu.

5. Ze względu na specyfikę towaru (produkcja na zamówienie) i jego wykonanie dostosowane do potrzeb klienta Sklep określa czas realizacji zamówienia na:

a) 15  dni roboczych od momentu jego potwierdzenia (poprzez wpłynięcie środków na konto bankowe Sklepu) w przypadku kolumn rektyfikacyjnych (poza kolumna półkową- patrz sekcja c)), i destylatorów prostych, elektroniki, akcesorii na zamówienie (papugi, redukcje) oraz:

b) 3 dni roboczych (w przypadku akcesoriów gotowych [drożdże, węże, mierniki itp.]) oraz:

c) 35 dni roboczych dla produktów z kategorii "Zbiorniki", "Kolumna półkowa", "Mikrogorzenie" oraz zamówień na prodkuty nietypowe, z poza oferty standardowej Sklepu (np. elementy skracane, wydłużane, czy produkowane wg. wzoru Klienta). 

Jeżeli czas realizacji produktu jest dłuższy niż w/w, informacja ta podana jest w opisie produktu. Zamówienie składane poza systemem Sklepu (telefonicznie/ e-mail) podlegają w/w terminom w sposób równoważny dla zamówień złożonych przez system Sklepu. 

6. W terminie 22-26 stycznia 2024r Dział Handlowy Sklepu oraz Serwis przebywa na urlopie. Zawieszone są wysyłki oraz przyjęcia serwisowe. Ograniczony będzie także kontakt telefoniczny i e-mailowy ze Sklepem. Okres ten nie jest liczony jako dni robocze.  

7. Firma XXX s.c. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości (np. brak pełnego adresu, brak numeru telefonu). Do finalnego zawarcia umowy sprzedaży dochodzi dopiero wówczas, gdy Sklep prześle klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia. 

8. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Sklep przewiduje stosowanie promocyjnych rabatów naliczanych automatycznie, po wpisaniu określonego kodu rabatowego w Koszyku Zakupowym. Jeden Klient ma prawo do skorzystania z jednego kodu przy jednym zamówieniu na raz, użycie dwóch kodów przy jednym zamówieniu spowoduje anulowanie całego zamówienia. Promocje kuponowe mają ograniczony czas trwania, po ich ustaniu niewykorzystane kupony nie mogą być powtórnie wykorzystane.

9. Sklep wystawia rachunek (paragon fiskalny) lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP i zawiadomić sklep o chęci otrzymania faktury w komentarzu do zamówienia. Od 1 stycznia 2020 roku zmieniono brzmienie art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, na mocy którego sprzedawca nie ma możliwości wystawienia faktury do paragonu na rzecz innej firmy, w sytuacji gdy na fakturze nie znajduje się NIP kontrahenta. Jeżeli przy składaniu zamówienia nie wprowadzisz numeru NIP, nie będzie można wystawić faktury VAT na podstawie paragonu. 

10. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową z możliwością odbioru towaru w siedzibie sklepu (po wcześniejszym umówieniu).

11. Płatność za zamówione produkty może nastąpić:

- szybkim przelewem "tPay" oraz "Przelewy24", poprzez system mikropłatności- płatność natychmiastowa. 

- przelewem tradycyjnym - na konto:
81 1020 3176 0000 5502 0199 5737 (PKO BP)

w tytule przelewu proszę wpisać symbol zamówienia (9 liter) wygenerowany przez Sklep

- gotówką - przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu

- gotówką- przy przesyłce pobraniowej (szczegóły odnośnie przesyłki pobraniowej znajdują się w zakładce "Płatności i wysyłka") dla niektórych zestawów i akcesorii

- systemem płatności PayPal, 

- kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

12. Kwota za anulowane zamówienia zwracana jest do 10 dni roboczych od momentu anulowania. 

13. W przypadku nieodebrania przesyłki z zamówieniem ponowne jej wysłanie nastapi po opłaceniu kosztu przesyłki zwrotnej. W przypadku przesyłek z płatnością za pobraniem, kolejne zamówienia na danym koncie Klienta realizowane będą wyłacznie po przedpłacie. 

III. Odstąpienie od umowy i reklamacje

1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 (1)kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki z towarem (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny wraz z późniejszymi zmianami). Do zachowania terminu wymagane jest odesłanie pisemnego oświadczenia. Termin liczy się od daty otrzymania sprzętu.

Zgodnie z Art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tj.  produkty z kategorii "Kolumny Rektyfikacyjne", "Zbiorniki", "Destylatory Proste", "Kolumna półkowa" oraz produkty z kategorii "Akcesoria", których producentem jest firma XXX s.c. M. Blaszke P. Celiński) oraz towary kupowane wg. zleconej długości (np. węże docinane na wymiar), wagi lub objętości (np. na litry).

2. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać (najlepiej wraz z paragonem fiskalnym) na adres Sprzedającego. Wzór oświadczenia znajduje się tutaj.

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu otrzymanego towaru nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowy. 

5. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:
a) Skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych u Gwaranta.
b) Złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.)
c) Złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny) z wszelkimi tego konsekwencjami.

d) Kupujący może zdecydować, czy woli obniżenie jego ceny, czy odstąpienie od umowy. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie wskazane wyżej nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub dokonał usunięcia wady lub zwrotu środków za rzecz z wadą.

6. Reklamacje zamówionego towaru z tytułu niegodności z umową mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną (e-mail w zakładce "Kontakt") lub pisemnie na adres korespondencyjny Sklepu.

7. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku "o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego".

8. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy. Zakupiony towar należy odesłać w oryginalnym, nienaruszonym stanie wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT). Paczki najlepiej odsyłać za pośrednictwem firm kurierskich, paczki wysłane pocztą i awizowane ze względu na zbyt duży gabaryt (nie do dostarczenia przez listonosza) mogą nie zostać dostarczone. Do paczki należy dołączyć wypełnione zgłoszenie serwisowe. Znajduje się ono w instrukcji obsługi, można je też pobrać tutaj. 

9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni roboczych. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres lub inną, wybraną przez Klienta formą kontaktu. Ewentualny zwrot kosztów następuje na rachunek bankowy Klienta nie później niż w terminie 30 dni roboczych od otrzymania pisma. 

10. W przypadku produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

11. Klient winien sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera doręczającego przed pokwitowaniem odbioru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia transportowego Klient powinien sporządzić protokół szkody przy kurierze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia transportowego niewidocznego z zewnątrz przesyłki, protokół szkody można sporządzić w przeciągu okresu (typowo 3-5 dni roboczych) ustalonego w regulaminie firmy kurierskiej. W celu przyspieszenia działań reklamacyjnych Klient może upoważnić Sklep do załatwienia reklamacji w Jego imieniu przekazując podpisane pełnomocnictwo (wzór dostępny na stronie internetowej Przewoźnika). Podstawą reklmacji zgłaszanych do firm kurierskich są: zdjęcia uszkodzenia, zdjęcia opkowania zewnętrznego oraz środka przesyłki. Bez dostarczenia zdjęć w/w elementów reklamacje w firmie kurierskiej nie są rozpatrywane. 

12. Sprzęt objęty jest dwuletnim okresem gwarancyjnym. Przerwanie plomb gwarancyjnych (VOID) na urządzeniach elektronicznych anuluje gwarancję (traktowane jest jako ingerencja osoby nieuprawnionej przez Gwaranta). Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika i/lub osób trzecich, takich jak pęknięcie, zgniecenie, zalanie, czy zawilgocenie sprzętu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych elementów szklanych (probówki, cylindry, szkła wziernikowe) powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub niewłaściwego montażu. Urządzenia elektroniczne lub elementy z wprowadzonymi własnymi modyfikacjami (np. ucięte lub zmienione wtyczki, dorabiane kable, lutowane samodzielnie elementy, samodzielne lub zlecone serwisom obcym naprawy) nie podlegają naprawom gwarancyjnym oraz wyłączają odpowiedzialność gwarancyjną. Uszkodzenia transportowe elementów szklanych winne byc zgłaszane zgodnie z pkt. 11 niniejszego Regulaminu. 

13. Zbiorniki typu keg są zbiornikami pełnowartościowymi, używanymi do transportu piwa. Sklep dokonuje wszelkich starań aby zapewnić jak najlepszy ich stan, tym niemniej jako zbiorniki używane mogą posiadać wgięcia i obtarcia nie wpływające na ich sprawność jako kotły. Stan beczek nie podlega ochronie gwarancyjnej tak długo, aż nie wpływa na prawidłowe jego działanie jako komponentu zestawu. 

14. Produkty z działów "Kolumny Rektyfikacyjne", "Destylatory proste", "Zbiorniki" oraz niektóre produkty z działu "Akcesoria"  wykonywane są w dużym stopniu ręcznie. Produkty mogą nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach, co nie ma wpływu na ich funkcjonowanie. Tolerancja podanych wymiarów może wahać się w zakresie 0-3% od podanych na kartach produktów specyfikacji technicznych ze względu na nieseryjny charakter ich powstawania, co nie może być podstawą reklamacji. 

15. Zastrzeżenia odnośnie zawartości przesyłki- braki, uszkodzenia- Kupujący winien zgłosić w terminie 7 dni od daty doręczenia przesyłki (za dzień doręczenia uznaje się dzień dostawy podany przez system firmy kurierskiej). Zastrzeżenia dotyczące braków i uszkodzeń przesyłki po upływie w/w terminu nie będą uznawane. Termin ten wynika z przepisów Prawa Pocztowego oraz regulaminu firm kurierskich. 

16. Sklep informuje o istnieniu platformy ODR pod linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL Sklep nie poddaje się ODR. 

 

IV. Postanowienia odnośnie klientów, którzy nie są jednocześnie konsumentami.

1. Sprzedawca odpowiada za sprzedane towary na zasadzie rękojmi określonej w kodeksie cywilnym w art. 556 kc i następne.

2. Jeżeli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające klienta do zwrotu towaru, klient może zwrócić zakupiony towar jedynie za uprzednią zgodą Sprzedawcy. Zakupiony towar należy odesłać w oryginalnym, nienaruszonym stanie. Zwrot towaru następuje na koszt klienta. Z podlegającej zwrotowi ceny, Sprzedawca może potrącić 23% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji.

3. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Wskazane w części IV postanowienia dotyczą jedynie klientów niebędących jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

V. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

3. Sklep zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie zakupionego w Sklepie sprzętu niezgodnie z obowiązującym prawem. 

6. Niezależnie od innych postanowień zawartych umów, których stroną jest XXX s.c. i załączników do nich, Sklep nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków w skutek zaistnienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron. W szczególności, za siłę wyższą uznają takie zdarzenia jak: powodzie, trzęsienia ziemi, strajki, wojny, ataki terrorystyczne, epidemie, pandemie, opóźnienia dostawców, a także zjawiska o charakterze lokalnym: pożar, katastrofa drogowa itp. W przypadku wystąpienia okoliczności będącej siłą wyższą lub okoliczności stanowiących skutki jej wystąpienia lub działania, w tym gospodarcze, logistyczne, kadrowe, prawne, Sklep zachowuje prawo do zmiany lub odstąpienia od danego zamówienia/umowy kupna-sprzedaży, w tym w szczególności do zmiany terminu dostawy towarów. Termin dostawy może ulec przesunięciu z powodu okoliczności niezależnych od Sklepu, a spowodowanych lub będących skutkiem zaistnienia siły wyższej, w tym w szczególności ale nie wyłącznie skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę COVID,-19), w tym także opóźnień powstałych z tych przyczyn po stronie producentów lub dostawców Sklepu, jeżeli miały wpływ na możliwości terminowej realizacji dostawy przez Sklep. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności i ich wpływu na możliwość zrealizowania dostawy, Sklep poinformuje Klienta o konieczności przesunięcia terminu dostawy niezwłocznie po powzięciu informacji na ten temat. W takim przypadku Klient nie ma prawa odstąpić od Umowy, a odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonane lub nieterminowe wykonanie Umowy przez Sklep jest wyłączona.

7.  Sklep  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych warunków i zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu (23.03.2020- dodano art V pkt 6) będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad (dostępnych w formie elektronicznej dla wszystkich Klientów, którzy złożyli zamówienie przed datą wejścia w życie niniejszego regulaminu).