Alkoholomierz precyzyjny GOMAR 0-100%

Alkoholomierz precyzyjny GOMAR 0-100%

Alkoholomierz precyzyjny GOMAR z zakresem 0-100%

Cena: 75,00 zł brutto

Opis produktu

Alkoholomierz Sallerona, precyzyjny, renomowanej firmy GOMAR produkującej bardzo dokładne laboratoryjne mierniki gestości. Alkoholomierz precyzyjny daje gwarancję pewnego pomiaru destylatu pozwalając z dużą precyzją określić jego moc. 

Alkoholomierze szklane służą do pomiaru ułamkowego % objętościowego wodnych roztworów alkoholu. Prawidłowe odczytanie % alkoholu uzyskujemy przy odczycie dolnym. Odczyt powinien być prowadzony w temperaturze równej temperaturze odniesienia 20°C i w zakresie podziałki areometrycznej.

Podziałka dla alkoholomierza 0-100% to 5% w zakresie 0-40 oraz 1% w zakresie 40-100.

Kolumna rektyfikacyjna dla początkujących!

1 669,00 zł

Papuga (areometr dynamiczny) do stałego pomiaru mocy alkoholu w czasie destylacji. 

110,00 zł

Produkty Powiązane